Ullas blog

den 22 augusti 2009

Tro och liv

..........vilket härligt tema för 11:e söndagen efter trefaldighet......eller............ Vi börjar med att läsa texten från gamla testamentet i Jes 2:12-17.

Ty Herren Sebaot har bestämt en dag med dom över allt som är övermodigt och stolt, över allt som skjuter i höjden och yvs, över alla Libanons cedrar, dom höga och mäktiga, och alla Bashans ekar, över alla höga berg och alla mäktiga höjder, över alla stolta torn och alla branta murar, över alla långfärdsskepp och alla praktfulla fartyg. Då skall människans stolthet kuvas, hennes högmod kväsas. Herren ensam triumferar den dagen.

Oj då...... kan man hoppa över det ordet? Vi är väl inte övermodiga och stolta, eller...Vi går vidare och tittar på nästa ord om farisén och publikanen i Luk 18:9-14. Vilken tur att vi är publikaner..........eller kan det vara så att det ibland finns en liten, liten farisé i oss? Och att Gud talar till oss i första delen av texten. Nej Gud, så är det inte, eller......... Så vi vandrar raskt vidare till Rom 3:21-28 där vi läser att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Där for stoltheten för gott! Det är inte mycket med oss när allt kommer till kritan.

Men det finns en fortsättning! "och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus". Halleluja! Det finns hopp, inte bara för publikanen utan också för farién om han ångrar sig och sätter Gud först. Gud vill inte bli hjälpt på traven. Han vill istället hjälpa oss på traven. Han är Herre! Vi är hans efterföljare.

Låt oss till sist läsa dagens psaltartext Ps. 143:6-10.
Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag lik dem som lagts i graven. Låt mig var morgon möta din trofasthet, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, jag sätter mitt hopp till dig. Herre rädda mig från mina fiender, jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja ty du är min Gud. Må din goda Ande leda mig på jämn mark.

Vi kan möta motstånd i livet som är som stora bergväggar, som hindrar oss. Vi är inte mäktiga nog i oss själva att rucka på berget det minsta men Guds goda Ande förvandlar våra berg till jämn mark. Det som såg omöjligt ut förvandlar han. Det är tro och liv!