Ullas blog

söndag 25 april 2010

Recention av "Inte helt perfekt men god nog för Gud" av Michael Yaconelli

Tycker du den här boken låter intressant? Det tyckte inte jag. Jag fick boken av misstag. Jag hade missat att avbeställa den.
När den nu ändå hade kommit, tittade jag lite på den och blev intresserad. Jag ångrar inte att jag läste den. Det var en av de bättre böckerna jag läst på länge.
Boken har en själavårdande grundton och den stimulerar oss till att våga vara annorlunda, fast vi inte är perfekta. Den vänder upp och ner på många begrepp och tar ”udden av traditionella måsten” samtidigt som den stimulerar till att leva ut ett annorlunda kristenliv i vår vardag.
Låt mig presentera några citat:
I ett kapitel som heter ”Den struliga andligheten – platsen där vår strulighet möter Jesus” finns citaten ”Ordet andlig beskriver någon som är ofullkomlig och som lever sitt liv för Gud på ett sätt som inte är perfekt. Själen är en byggplats” och ”Jesus bryr sig mer om längtan än om kunskap”
I kapitlet ”Att stå emot motståndarna – konsten att besegra andliga sabotörer” läser vi ”Livet med Jesus ska levas, inte kvävas, dissekeras, inspekteras eller fördömas” I kapitlet ”Bortstötta – när det förflutna förlamar oss” läser vi ”Det förflutna speglar vår längtan” och ”Jesus kan sona vårt förflutna, vad vi än bär med oss: nederlag, misslyckanden, dåliga beslut, brist på mognad eller till och med sådant som andra har gjort mot oss”Nästa kapitel heter ”Udda lärjungaskap – den skeva andlighetens frukter”. Där kan vi läsa "Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er udda" ...... Kristus skapar oss inte likadana. Det han gör är att bekräfta vårt annorlundaskap. .......Likriktning är ett virus som utlöser en allergisk reaktion mot alla som är annorlunda................Likriktningen är en följd av synd. den plattar ut oss människor, säljer ut oss, försöker göra oss homogena. Likriktningen är kyrkogården där våra särdrag ligger begravda........Vår särprägel är en gåva från Gud som ligger vilande tills Guds Ande ger den liv och form” .
Vidare kan vi i kapitlet ”Oandlig mognad – det nyckfulla lärjungaskpets icke-principer” läsa ”Andlig tillväxt är något mer än en procedur. Det är en vild jakt på Gud i våra själars vildvuxna djungel, ett letande som inbegriper en nyckfull kombination av ofullkomlig verklighet, ostyrig frihet, frustrerande stillastående, tilltagande långsamhet och en sund portion tacksamhet. ..... En andlig mognad som inte börjar med dåligt samvete utan med längtan, inte med principer utan med glöd, inte med plikt utan med förtvivlan”.
Detta var några axplock. Låter det intressant? Boken finns att köpa på Libris.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Länkar till det här inlägget:

Skapa en länk

<< Startsida